2021 een uitdagend jaar… 
2021 was een speciaal, een lastig, een uitdagend jaar, een jaar waarin de gekste dingen gebeurden en waarin velen zich voelden verscheuren. De ene omdat die niet mee wou en kon met de gangbare retoriek en er zich veel vragen over stelde, de ander omdat die niet snapte en begreep waarom sommige niet mee wilden en daar heel boos om werden én nog eens anderen omdat ze tussen deze twee uiterste in stonden, beiden kanten begrepen en de brug niet konden bouwen. 

Mijn persoonlijk dieptepunt
Persoonlijk heb ik in november mijn eigen dieptepunt beleefd. Een mentaal en emotioneel dieptepunt, omdat vrienden opeens geen vrienden meer bleken te zijn, er oordelen kwamen zonder een open en eerlijke gesprek en ik mezelf betrapte in de verdediging te schieten. Best raar om te ervaren dat je jezelf in 2021 lijkt te moeten verdedigen over een persoonlijke keuze, zonder dat deze bevraagd wordt of er met je in gesprek wordt gegaan over het waarom van die keuze. Gelukkig besefte ik heel snel wat deze ervaring mij kwam leren. Tijdens een weekend heb ik heel bewust mijn mind-set terug omgedraaid. Ik heb bewust terug gekozen voor verbinding en liefde ten opzichte van iedereen, zeker ook zij die mij de rug toekeerden. 

“Ik heb bewust terug gekozen 
voor liefde en verbinding.”

Dat is dan ook wat ik geloof en voel dat het nieuwe jaar ons zal brengen. 

22 is een heel mooi getal.
2022 is een heel mooi jaartal. Het getal 22 staat voor het opbouwen van een nieuw leven, een nieuwe wereld. Volgens mij is dit het jaar waarin we het samen hebben te doen, vanuit harmonie, liefde en verbinding. Dit is het jaar om onze persoonlijkheid uit te zuiveren en aan de leiband te leggen, om ons leven te laten leiden door de diepere kern die we allemaal in ons dragen, ons bewustzijn. Het is nu het moment om de tekenen die het leven ons geeft serieus te nemen en er het pad van persoonlijke groei, levensdoel en zielsmissie mee te bewandelen. Niet ten koste van anderen of voor ons persoonlijk gewin, maar voor het hogere gemeenschappelijke goed, voor het hogere doel, in kader van een gemeenschappelijke beter leven, een nieuwe wereld vanuit liefde, verbinding en respect voor alles en iedereen. 

“Sterk te staan in je persoonlijke overtuigingen 
en dienovereenkomstig te handelen”

2022 het jaar van volle overgave voor je spirituele pad
2022 is het jaar waarin je een evenwichtige, harmonieuze en vreedzame houding moet aannemen in alle gebieden van je leven. Je hebt sterk te staan in je persoonlijke overtuigingen en dienovereenkomstig te handelen. Je hebt veel te bereiken én met toewijding en innerlijke wijsheid zal je met succes je gewenste en meest ambitieuze dromen manifesteren. 2022 vraagt om het grotere geheel te zien en met alle gegevens te werken die nodig zijn om dat plaatje compleet te maken. Het moedigt je aan om dingen tot bloei te brengen op het geestelijke én materiële gebied. Het is het jaar om je gevoeligheid te gaan zien en omhelzen als je persoonlijke kracht, gebalanceerde en onbaatzuchtige evolutie te brengen in je bestaan en met volle overgave te gaan voor je spirituele pad en je zielendoel.

En dat wens ik je dan ook van harte toe voor dit mooie nieuwe jaar, samen met …

liefdevolle AANDACHT,
inspirerende WIJSHEID
en verlichtende VERBINDING!