Visie, missie, waarden


Visie

People Coach gelooft zeer sterk dat mensen tot veel meer in staat zijn dan dat ze vaak zelf denken. Voorwaarde is wel dat ze heel bewust in het leven staan en heel bewust – in lijn met hun onderbewuste drijfveren, hun bewust verworven kennis en kunde, hun van nature aanwezige talenten, hun persoonlijke visie op de wereld en hun doelstellingen in het leven – keuzes en beslissingen maken en acties ondernemen.

Wij geloven dat:

Als mensen bewust handelen
vanuit diepgaande inzichten over zichzelf,
in lijn wie ze ‘écht’ zijn (lichaam, geest, hart & ziel),
ze tot veel meer in staat zijn dan ze zelf denken en geloven
en ze makkelijker geluk, voorspoed en succes ervaren in hun leven
en dit zowel op persoonlijk, relationeel, als op professioneel gebied.

Vanuit deze visie biedt People Coach dan ook al zijn diensten aan rond 3 thema’s:

  1. Bewust Zijn
  2. Bewust Leven
  3. Bewust Werken

Missie

People Coach wil mensen, teams en organisaties begeleiden in hun zoektocht naar een bewuster leven en werkt daarvoor met de eigenheid, het volle potentieel, het talent en de mogelijkheden, die in ieder van ons aanwezig zijn.

 

Waarden

Waarden die voor People Coach centraal staan, zijn:

  • Ontwikkeling,
  • Authenticiteit,
  • Bewust-zijn,
  • Respect (voor ieders eigenheid)
  • en Professionaliteit.