Team coachingstrajecten


In onze team coachingstrajecten begeleiden we teams van hun huidige situatie naar een op voorhand besproken gewenst resultaat.

De thema’s waarmee je bij ons terecht kan zijn zeer uiteenlopend. Het kan zijn dat:

 • de interpersoonlijke communicatie niet optimaal verloopt,
 • het onderling vertrouwen verhoogt dient te worden,
 • er conflicten moeten worden opgelost,
 • je gewoon merkt dat het volle potentieel niet uit je team komt
 • je zelf de vinger niet kan leggen op de situatie in het team en je niet de juiste skills, tools of positie hebt om het zelf aan te pakken,
 • je werkt met een nieuw team en aan echte teambuilding wil doen,

We zijn er dan ook van overtuigd dat het van cruciaal belang dat de teamleden en de leidinggevende de ondersteuning en inzichten krijgen die ze nodig hebben om de interne samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. De inspanning die het vergt, lonen dan ook dubbel en dik in de volgende maanden en jaren.


Praktische aanpak

 • People Coach start bij elk team traject met een grondige intake. Volgens ons is het heel belangrijk om eerst te definiëren wat de huidige situatie is en de achtergrond daarvan.
 • Daarna stelt People Coach een op maat gemaakt trajectverloop voor in functie van de specifieke vraag, het team, de klant, etc. Ook hier werken we weer sterk rond de pijlers ‘Bewust Zijn’ en ‘Bewust Werken’ en indien van toepassing rond ‘Bewust Leven’.
 • Het is een team traject, maar de verschillende stappen kunnen zowel individueel (1-op-1), in team of in sub teams verlopen.
 • Algemene intakegesprek(ken) en evaluatie gesprek(ken) gaan over het algemeen door bij de klant.
 • HR wordt hoe dan ook betrokken bij de kennismaking en eindevaluatie van het traject. Tijdens het traject wordt er om confidentialiteitsredenen alleen gewerkt met de effectief betrokken partijen.
 • Individuele en team sessies vinden meestal plaats op locatie (bij People Coach of extern).

Bijkomende noot: People Coach is niet voor oppervlakkige oplossingen. Door een pleister te plakken op de wonde, wordt de oorzaak van het probleem niet aangepakt en dus lost er fundamenteel niets op.

Wij geloven heel sterk dat wanneer je resultaten wilt boeken met een team, het heel belangrijk is dat alle leden van dat team zich bewust dienen te worden van wie ze zijn als individu en waarom ze bepaalde dingen doen. Om van daaruit ook te kunnen kijken naar anderen en te kunnen begrijpen waarom zij dingen fundamenteel anders doen. Want anderen echt kunnen appreciëren en waarderen voor wie ze zijn, is de basis voor een verhoogd onderling vertrouwen, wat dan weer cruciaal is voor elke optimaal functionerend team.

Interesse?

Voel je de meerwaarde van een team coaching en wil je de mogelijkheden hiervan graag diepgaander bespreken? Contacteer Peolpe Coach dan voor een afspraak via info@peoplecoach.be of +32 (0)476/66 00 81.

Contacteer ons

 “A vision is only a dream, if it does not havethe commitment and support from the people involved.”

(David Lee & Lou Quast– Personnel Decisions International)