Privacy Statement


voor ondernemning met BTW nummer BE0891.667.847   met naam People Coach BVBA

People Coach draagt jouw privacy en de bescherming van je veiligheid hoog in het vaandel. Hieronder vind je de richtlijnen die we hanteren om je persoonsgegevens veilig te stellen. Lees dit document zorgvuldig door!

Verantwoordelijke voor de verwerking

People Coach BVBA, Blaardonk 2, 2431 Laakdal, BTW BE 0891.667.847
Elke Verboven – info@peoplecoach.be – +32 (0)476/66.00.81

People Coach neemt je privacy ernstig. We behandelen je gegevens uiterst zorgvuldig en delen ze op geen enkele manier met derden. Ze worden uitsluitend gebruikt voor facturatie, communicatie tijdens het traject of voor het uitsturen van onze nieuwsbrief, als je dit laatste uitdrukkelijk zelf hebt bevestigd.

Daarnaast is Elke Verboven, zaakvoerder en coach van People Coach ook erkend Psycholoog (Erkenningsnummer: 782107132) en daardoor gebonden aan het beroepsgehiem en de discretieplicht zoals bepaald in het de strafwetgeving en de deontoligische code van de Psychologen. Daarnaast volgen wij ook de algemene bepalingen inzake het opstellen van een patientendossier volgens de Wet op patientenrechten.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

People Coach kan persoonsgegevens van jou bewaren en verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van het inschrijvingsformulier op de website of het opstart document van een coachingstraject.

De volgende gegevens houden wij mogelijks bij:

 • Naam: Ik spreek jou gewoon het liefst aan met je naam.
 • Adresgegegevens: Deze worden enkel gevraagd in functie van de facturatie.
 • (mobiel) Telefoonnummer: Ik contacteer je soms telefonisch mocht er last-minute iets veranderen in onze planning.
 • Email-adres: De meeste communicatie verloopt via email. Zo stuur ik je alle praktische informatie en documentatie, opdrachten en tools tijdens een traject per mail, als ook het evaluatieformulier op het einde van een traject en je factuur. Indien jij dit wenst en uitdrukkelijk bevestigd, zend ik je ook mijn nieuwsbrief per mail door.
 • Beroep (functie)
 • BTWnummer (indien van toepassing): Dit wordt enkel gevraagd in functie van de facturatie.
 • IP adres & co: Mijn website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het bestuursprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mogelijk voor ons om onze website permanent te optimaliseren voor al onze gebruikers.
 • Facebookpixel: Op onze website is een Facebook pixel geinstalleerd. Deze verzamelt gegevens om je sociale media ervaring aangenamer te maken.

Doorgifte aan derden

Jouw gegevens worden aan niemand verkocht. People Coach zal ze alleen met andere delen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Enkele concrete voorbeelden:

 • Na een aankoop geven wij onze facturen door aan onze boekhouder, die deze voor ons verwerkt.
 • Stel dat je factuur onbetaalt blijft en wij genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen, dan zullen we jouw factuur en (indien van toepassing) de persoonsgegevens waarover we beschikken, overmaken aan onze raadsmand en/of incassobureau of deurwaarder.

Bewaartermijnen

People Coach bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strkt nodig is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld

In uitzonderling hierop zijn we verplicht om de gegevens inzake boekhoduing 7 jaar bij te houden, zoals voor facturatie. Patientendossiers worden in lijn met de algemene bepalingen inzake het opstellen van een patientendossier volgens de Wet op patientenrechten 30 jaar bewaard.

In kaart brengen van jouw website bezoek

Op de website van People Coach worden algemene bezoeksgegevens bijgehouden waaronder het IP adresvan jouw computer en het tijdstipt van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

People Coach gebruikt deze informatie om de werking van de website en sociale media te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden de door de websites die je bezoekt op jouw computer worden geplaatst. Cookies worden toegepast om websites correct of efficienter te laten functioneren en om bedrijfs en marketinginformatie te verzamelen. Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Net zoals er in het echte leven een varia aan cookies bestaat, is dat ook op het internet zo.

Functionele cookies.

Deze cookies verwijderen zichzelf wanneer u uw browser sluit. Zonder deze cookies kan je de site niet optimaal gebruken. Ze zijn namelijk noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Analytische cookies

Na akkoord met onze cookiepolicy gebruikt deze website cookies voor het volgen van gebruikers door de site m.b.v. Google Analytics en de Facebook Pixel. Via Google Analytics en de Facebook Pixel worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruken en op basis daarvan de website verbeteren. Deze cookies worden ook voor gerichte marketing doeleinden gebrukt: om op basis van jouw surfgedrag voor jouw relevante inhoud te tonen.

Hoe kan jij je geplaatste cookies verwijderen?

Je kan via de brouwserinstellingen op je computer het plaatsen van cookies weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De manier waarop verschilt per browser. Op http://www.aboutcookies.org vindt u voor de meest gebruikte browsers het proces om cookies te weigeren of te verwijderen.

Google Analytics

People Coach maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. Je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan People Coach te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. People Coach heeft hier geen invloed op. People Coach heeft Google geen toestemming gegeven om de via People Coach verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten van de betrokkene

Klanten hebben de volgende rechten ten aanzien van People Coach:

 • Recht tot inzage: Je hebt het recht om in te zien hoe ik jouw ggevens verwerk. Uiteraard reageer ik ook graag op al je vragen. Ik ontvang je verzoek tot inzage graag per mail en bezorg je dan kopie van onze gegevens. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar info@peoplecoach.be.
 • Recht tot verbetering: Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar info@peoplecoach.be. Je kan je gegevens ook zelf aanpassen als je bijvoorbeeld ingeschreven bent op de nieuwsbrief.
 • Recht tot beperking: Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat je de juistheid van jouw gegevens betwist. Dan zal ik tot we dit hebben uitgeklaard je oude gegevens niet gebruiken in onze communicatie.
 • Recht tot overdraagbaarheid: People Coach houdt dan ook geen gegevens bij van dergelijke aard dat ze naar een andere coach kunnen worden overgedragen. Tijdens individuele coaching sessies, maak ik voor eigen gebruik persoonlijke notities, zodat je me niet telkens hetzelfde moeten vertellen. Deze persoonlijke notities worden uiteraard opgemaakt en bewaard zodat het beroepsgeheim gevrijwaard blijft (in lijn met de richtlijnen voor het patienten dossier) en kunnen niet worden opgevraagd of ingekeken.
 • Recht om vergeten te worden: je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens verwijder uit mijn systeem. Let wel dit is niet altijd mogelijk. Stel dat je nog openstaande facturen hebt, dan hebben wij het recht je gegevens niet te vergeten omdat we ons kunnen beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren.

Wettelijk gezien ben ik verplicht je facturen 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat je gegevens ook gedurende die periode in het door ons gebruikte systeem bewaard blijven. Uiteraard kan jij je dan nog altijd op de “niet-mailing”lijst laten zetten.

Jij kan je ook altijd uitschrijven om geen nieuwsbrieven of andere commerciële mails meer te ontvangen. Hou er in geval van uitschrijving rekening mee dat je ook geen mails meer ontvangt van andere aard.

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal People Coach zo snel mogelijk, maar altijd binnen 15 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageer ik zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 15 dagen op jouw verzoek.

Disclaimer

Elke Verboven van People Coach behoudt zich het recht om de inhoud van dit statement aan te passen. De meest recente en accurate versie vindt je altijd op de website.  Deze versie dateert van 1 mei 2018. In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang op dit privacy statement.

Contactgegevens

Heb je nog vragen over je privacy, contacteer me dan gerust via info@peoplecoach.be of +32(0)476/66.00.81.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Elke Verboven, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  (+32 (0)2/274.48.00, commision@privacycommission.be; www.privacycommission.be)