Open Workshops


We stellen jullie graag onze 3 gloednieuwe workshops voor.
Klik ze snel open of contacteer ons voor meer informatie.

Soms hoor ik mensen met heel verkeerde informatie over het Enneagram. Anderen vragen zich af of het echt zo interessant is als echt wordt beweerd.

In deze halve dag interactieve workshop, geef ik jullie achtergrond en geschiedenis van het Enneagram, de zin en onzin van het Enneagram, als ook laat ik jullie aan de levende lijven ondervinden hoe diepgaand, inzichtelijk en krachtig het Enneagram kan zijn, als het op de juiste manier wordt gebruikt.

Concrete inhoud:

 • Het Enneagram (geschiedenis, achtergrond, theorie, doel, …)
 • Vooroordelen ten opzichte van realiteit
 • Even proeven van de types
 • Bijkomende toelichting over de diepgang van het model
 • Q&A

Wanneer? Nieuwe data nog te bepalen

Tijdstip?
De workshop begint om 13h30 (aankomen vanaf 13h) en einde om 17h.

Waar?
Locatie People Coach bvba (te Laakdal)

Prijs? (interactieve workshop, locatie, drank & snacks)

 • Particulieren:  75€ (excl. BTW)
 • Zelfstandigen: 125 € (excl. BTW)
 • Bedrijven: 175 € (excl. BTW)

Deelnemers:
Om de workshop door te laten gaan, hebben we min. 6 deelnemers nodig.

Voorwaarden tot deelname:
Er zijn geen voorwaarden tot deelname, uitgezonderd interesse hebben in de achtergrond van het Enneagram ontdekken.

Interesse? Laat het ons weten per mail of via de contactpagina (te bereiken via onderstaande knop).

Interesse?

Het Enneagram is een neutraal ontwikkelingsmodel gebaseerd op de onderliggende drijfveren van mensen, met als doel ons inzicht te geven in de verdedigingsmechanisme en automatische patronen die we doorheen de jaren hebben opgebouwd in ons leven. Het leven zit vol uitdagingen en hindernissen. Om te overleven in deze wondere wereld, zet iedereen zichzelf vast in bepaalde gedragingen en gewoontes, die ons in eerste instantie lijken te helpen en te ondersteunen, maar die als we daar te ver in doorgaan vaak verhinderen om de beste versie van onszelf te worden. Door je bewust te worden van de specifieke manier waarop jij jezelf vastzet, kan je verder groeien als mens en jezelf zelfs leren overstijgen.

Het Enneagram is dus geen middel om mensen in hokjes te verdelen, maar net om uit het hokje te komen, waar je jezelf jaren geleden in hebt vastgezet en verder te evolueren met als doel je volle potentieel te realiseren.

De 9 types verduidelijken eigenlijk welk(e) verdedigingsmechanisme(n) we gebruiken naar de buitenwereld.

Concrete inhoud:
Dag 1:

 • Het Enneagram (geschiedenis, achtergrond, theorie,…)
 • Link tussen Enneagram & bewust zijns ontwikkeling
 • De 9 types (& tritypes)

Dag 2:

 • Bijkomende toelichting over wat nog invloed heeft op het basistype
 • Tritypes
 • Hoe ga je bewust aan de slag met jezelf (& het Enneagram)
 • Deelnemers brengen types tot leven

Wanneer? Nieuwe data nog te bepalen

Tijdstip?
De dagen beginnen om 9h30 (aankomen vanaf 9h) en eindigen rond 17h30.

Waar?
Locatie People Coach bvba (te Laakdal)

Prijs? (2-daagse training, inclusief Enneagram vragenlijst & resultaat, Enneagram waaier met beschrijving van 9 types, locatie, lunch, drank & snacks)

 • Particulieren:  290€ (excl. BTW)
 • Zelfstandigen: 410 € (excl. BTW)
 • Bedrijven: 575 € (excl. BTW)

Deelnemers:
Om de training door te laten gaan, hebben we minimaal 6 deelnemers nodig.

Voorwaarden tot deelname:
Er zijn geen specifieke voorwaarden tot deelname, uitgezonderd bereidt te zijn het pad der zelfonderzoek te bewandelen ;-)!

Het Enneagram is een neutraal ontwikkelingsmodel gebaseerd op de onderliggende drijfveren van mensen, met als doel ons inzicht te geven in de verdedigingsmechanisme en automatische patronen die we doorheen de jaren hebben opgebouwd in ons leven. Het leven zit vol uitdagingen en hindernissen. Om te overleven in deze wondere wereld, zet iedereen zichzelf vast in bepaalde gedragingen en gewoontes, die ons in eerste instantie lijken te helpen en te ondersteunen, maar die als we daar te ver in doorgaan vaak verhinderen om de beste versie van onszelf te worden. Door je bewust te worden van de specifieke manier waarop jij jezelf vastzet, kan je verder groeien als mens en jezelf zelfs leren overstijgen.

Het Enneagram is dus geen middel om mensen in hokjes te verdelen, maar net om heel bewust uit het hokje te komen, waar je jezelf jaren geleden in hebt vastgezet en verder te evolueren met als doel je volle potentieel te realiseren.

De 3 instincten vertegenwoordigen 3 verschillende domeinen in het leven waarop we op een overdreven manier gefocust zijn en irrationele overlevingsangsten rond koesteren. De instincten worden dan ook ons overlevingsmechanisme genoemd. Het is ons instinct, dat ons type in gang zet. De instincten zijn dus ook gekoppeld aan de 9 types, waardoor er in totaal 27 verschillende subtypes ontstaan.

Concrete inhoud:
Dag 1:

 • Achtergrond, kadering & theorie van de instincten binnen het Enneagram
 • Link tussen het bewust zijn en de instincten
 • De 3 instincten (theorie)

Dag 2:

 • Bijkomende persoonlijke toelichting over de combinatie type, tritype & instincten
 • Hoe ga je bewust aan de slag met de instincten
 • Deelnemers brengen instincten tot leven

Wanneer? Nieuwe data nog te bepalen

Tijdstip?
De dagen beginnen om 9h30 (aankomen vanaf 9h) en eindigen rond 17h30.

Waar?
Locatie People Coach bvba (te Laakdal)

Prijs? (2-daagse training, inclusief, Enneagram vragenlijst & resultaat, Enneagram waaier met beschrijving van 9 types, locatie, lunch, drank & snacks)

 • Particulieren:  290€ (excl. BTW)
 • Zelfstandigen: 410 € (excl. BTW)
 • Bedrijven: 575 € (excl. BTW)

Deelnemers:
Om de training door te laten gaan, hebben we minimaal 6 deelnemersnodig.

Voorwaarden tot deelname:
Deelnemers hebben de workshop ‘Enneagram – De 9 types’ reeds gevolgd en zijn nog steeds bereid het pad der zelfontwikkeling verder te bewandelen;-).

Het onderscript van het logo van People Coach is niet zonder reden ‘Bewust zijn, bewust leven, bewust werken’. We geloven en ervaren zeer sterk dat als je bewust in het leven staat en je bewuste keuzes maakt, je een veel gelukkiger, vollediger en succesvoller versie van jezelf wordt. Dat is dan ook de reden waarom we een open workshop hebben ontwikkeld, die hier in de diepte op ingaat.

Dit groeitraject bestaat dan ook uit 3 onderdelen:

Deel 1: BEWUST ZIJN

In dit onderdeel ligt de focus op bewust worden van ‘wie je bent’ als mens. Je kan hierbij denken aan thema’s zoals: Wat is je visie op het leven, wat is je missie en wat zijn je belangrijkste waarden. Daarnaast gaan we ook kijken naar je onbewuste onderliggende drijfveren (overlevingsstrategie en verdedigingsmechanisme), je competenties, gedrag en het uiteindelijke resultaat dat je neerzet.

 Deel 2: BEWUST LEVEN

In dit onderdeel maken we de vertaalslag van ‘wie we zijn’ naar wat we wensen in ons dagdagelijkse leven. We onderzoeken of wie we zijn reflecteert in hoe we ons leven leiden, zowel wat betreft de zelfzorg die we aan de dag leggen, als hoe we omgaan met de ‘belangrijke anderen’ in ons leven.

Tot slot zetten we een heel concreet en persoonlijk actieplan op met als doel de nodige aanpassingen over een welbepaalde tijd te gaan doorvoeren, indien nodig.

Deel 3: BEWUST WERKEN

In dit onderdeel nemen we de kennis van de 2 voorgaande onderdelen samen (‘wie ben ik’ en ‘wat verwacht ik van het leven’) omdat vervolgens te betrekken op ons professionele leven. We gaan hier heel bewust kijken of wie we zijn ook effectief reflecteert in welke job we doen (loopbaanonderzoek), als ik hoe we die job invullen (welke rol nemen we op en hoe gaan we bepaalde algemene job-competenties om, zoals leidinggeven, communiceren, samenwerken, stress-management,… ).

Ook hier gaan we zeer inter-actief mee aan de slag met als doel een concreet en haalbaar plan te definiëren en uit te voeren, tegen het einde van het traject.

Interesse? Laat het ons weten! Dan bezorgen we alle bijkomende info.

Inschrijven