Individuele coaching


In onze individuele coachingstrajecten begeleiden we individuen van hun huidige situatie naar een op voorhand afgesproken gewenst resultaat.

De thema’s waarmee je bij ons terecht kan zijn heel uiteenlopend:

 • communicatie
 • leiderschap (persoonlijk of team)
 • stress & burn-out
 • loopbaanbegeleiding of carrière-advies
 • levensvragen
 • relatie-uitdagingen,…

Zolang het een onderwerp is waar jij als mens tegen aanloopt op je pad naar optimaal functioneren, … ben ik enthousiast om samen met jou op weg te gaan.

Vaak is het gewenste resultaat één of meer te realiseren gedragsveranderingen. Veranderingen van gedrag staan echter helemaal onderaan in de piramide (Logische Niveaus van Robert Dilts) en gaan pas wezenlijk veranderen als ook je overtuigingen en manier van denken zijn aangepast. Inzicht en zelfanalyse zijn dus cruciaal om blijvende gedragsveranderingen te bewerkstelligen.  Daarom gelooft People Coach niet in een puur gedragsmatige aanpak.

Wij geloven dat je dieper moet graven om te weten waarom het ene gedrag zich wel en het andere gedrag zich niet stelt. Het is pas vanuit een dergelijke grondige analyse en de daarbij verkregen inzichten, dat jij je gedrag op een bewuste en langdurige manier zal kunnen veranderen.

Vanuit deze achtergrond zijn alle diensten van People Coach dan ook gestoeld op de volgende 3 pijlers:

Bij ‘Bewust Zijn’ gaan we samen op zoek gaan naar wie jij echt in wezen bent. Wat je onderliggende, vaak onbewuste drijfveren zijn? Waarom doe jij wat je doet? Wat je kijk is op het leven, wat is je levensvisie? Welke normen en waarden je hebt? Welke doelen en/of verwachtingen koester je voor jezelf? En wat is je levensmissie? We gaan dus niet alleen op zoek naar jouw persoonlijkheidskenmerken, maar ook naar je onderliggende zielsinformatie. Door daar inzicht in te krijgen, kan je er bewuster mee omgaan. Zo zien we vaak dat coachees hun sterktes beter herkennen en bewuster gaan inzetten en ook dat ze lessen trekken uit hun valkuilen en deze gerichter gaan hanteren.

Onder ‘Bewust Leven’ gaan we kijken naar hoe jouw dagdagelijks leven er momenteel uit ziet en hoe je zou willen dat het er uit zou zien. Uiteraard houden we hierbij rekening met de inzichten die we hebben vergaard bij ‘Bewust Zijn’. Hier gaan we de bevindingen van ‘Bewust Zijn’ vertalen in concrete zaken in je leven. Dit kan betrekking hebben op allerlei facetten: de positieve en negatieve kanten van relaties met partner, familie, kinderen, vrienden,… ; wonen; hobby’s; gezondheid;  sporten; eten; … Belangrijk is dat er hier heel bewuste keuzes worden gemaakt in lijn met wie je echt bent. Dat is namelijk de ‘conditio sine qua non’ die nodig is om concrete aanpassingen van bepaalde gedragingen of gewoontes door te voeren.

Bij ‘Bewust Werken’ gaan we jouw professionele leven onder de loep nemen. Dit kan gaan over de job-keuze die je hebt gemaakt, maar ook over hoe je je huidige job ervaart, uitvoert of waar je tegen aan loopt in je werk.  Samen gaan we dan enerzijds de huidige situatie analyseren, inclusief de achterliggende keuzes en gaan we dit spiegelen ten opzichte van het gewenste resultaat. Ook hier betrekken we uiteraard de inzichten die we hebben bekomen bij het onderdeel ‘Bewust Zijn’, want alles is afhankelijk van jou, als persoon en ‘Bewust Leven’, want je werk is een belangrijk onderdeel van je leven.

In dit traject kunnen we ook dieper ingaan op thema’s zoals:

 • Hoe functioneer ik eigenlijk als leidinggevende?
 • Kan ik beter met collega’s omgaan?
 • Hoe hanteer ik de druk(te) en de stress die mijn werk met zich meebrengt?
 • Communiceer ik op de meest gepaste manier?

Alle trajecten worden op maat gemaakt, in functie van het individu, de specifieke hulpvraag, de situatie waarin de coachee zich bevindt, etc., bestaande uit één of meer van bovenstaande pijlers.


Praktische aanpak

 • Een individueel coachingstraject wordt altijd op maat uitgewerkt in functie van de specifieke vraag, coachee en klant (zowel qua inhoud, frequentie, duur,…).
 • Het is een individueel (1 op 1) traject, m.a.w. bestaande uit meerdere sessies.
 • Intakegesprek en evaluatiegesprekken gaan (bij een professionele coaching) over het algemeen door bij de klant. Hieraan nemen naast de coach en de coachee, meestal ook de leidinggevende (N+1) en de HR verantwoordelijke deel. Op deze manier blijf jij als opdrachtgever betrokken, zonder dat de confidentialiteit van de gesprekken in gedrang komt.
 • De coaching sessies zelf vinden plaats bij People Coach (in kantoor, buiten of al wandelend in de omliggende natuurgebieden).

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een individueel coachingstraject voor jezelf (of één van je medewerkers) en wil je de opties eens bespreken? Contacteer ons dan voor een kennismakend gesprek.

Ik kijk er alvast naar uit om je te mogen begeleiden op het pad van bewust leven, bewust werken & bewust zijn!

Contacteer ons

“Wat wij in het leven het meest nodig hebben,is iemand die er ons toe brengt te doen waartoe we in staat zijn.”

(Ralph Waldo Emerson, 1803-1882,invloedrijke Amerikaanse denker, essayist & filosoof)