GROEITRAJECT Bewust zijn, Bewust leven, Bewust werken

Het onderscript van het logo van People Coach is niet zonder reden ‘Bewust zijn, bewust leven, bewust werken’. We geloven en ervaren zeer sterk dat als je bewust in het leven staat en je bewuste keuzes maakt, je een veel gelukkiger, vollediger en succesvoller versie van jezelf wordt. Dat is dan ook de reden waarom we een open workshop hebben ontwikkeld, die hier in de diepte op ingaat.

Dit groeitraject bestaat dan ook uit 3 onderdelen:

Deel 1: BEWUST ZIJN

In dit onderdeel ligt de focus op bewust worden van ‘wie je bent’ als mens. Je kan hierbij denken aan thema’s zoals: Wat is je visie op het leven, wat is je missie en wat zijn je belangrijkste waarden. Daarnaast gaan we ook kijken naar je onbewuste onderliggende drijfveren (overlevingsstrategie en verdedigingsmechanisme), je competenties, gedrag en het uiteindelijke resultaat dat je neerzet.

 Deel 2: BEWUST LEVEN

In dit onderdeel maken we de vertaalslag van ‘wie we zijn’ naar wat we wensen in ons dagdagelijkse leven. We onderzoeken of wie we zijn reflecteert in hoe we ons leven leiden, zowel wat betreft de zelfzorg die we aan de dag leggen, als hoe we omgaan met de ‘belangrijke anderen’ in ons leven.

Tot slot zetten we een heel concreet en persoonlijk actieplan op met als doel de nodige aanpassingen over een welbepaalde tijd te gaan doorvoeren, indien nodig.

Deel 3: BEWUST WERKEN

In dit onderdeel nemen we de kennis van de 2 voorgaande onderdelen samen (‘wie ben ik’ en ‘wat verwacht ik van het leven’) omdat vervolgens te betrekken op ons professionele leven. We gaan hier heel bewust kijken of wie we zijn ook effectief reflecteert in welke job we doen (loopbaanonderzoek), als ik hoe we die job invullen (welke rol nemen we op en hoe gaan we bepaalde algemene job-competenties om, zoals leidinggeven, communiceren, samenwerken, stress-management,… ).

Ook hier gaan we zeer inter-actief mee aan de slag met als doel een concreet en haalbaar plan te definiëren en uit te voeren, tegen het einde van het traject.

Interesse? Laat het ons weten! Dan bezorgen we alle bijkomende info.