The Conscious Community

LET YOUR LIGHT SHINE EVEN BRIGHTER FROM WITHIN

Wat?
Een community van bewuste en gelijkgestemde mensen, die graag op een alledaagse, inspirerende en informele manier met elkaar in contact komen zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en versterken in het ‘bewust leven’ en dit zelfs mogelijks uitdragen naar anderen.

Doel?
Het doel is dat wij, gelijkgestemde mensen, die bewust in het leven (willen) staan elkaar vinden, inspireren en ondersteunen waardoor we zelf sterker staan in ons ‘bewust zijn’ en dit ook makkelijker (ieder op zijn/haar manier) uitdragen in ons leven en naar onze omgeving.

GELIJKGESTEMDE ZIELEN

 

De laatste jaren focus ik in mijn werk vooral op ‘bewust zijn, bewust leven en bewust werken’ van mensen, teams en organisaties. Vanuit die insteek ontmoet ik vaak mensen op mijn pad die op een of andere manier bewust(er) in het leven (willen) staan. Heel vaak hoor ik hen zeggen dat ze in hun eigen omgeving niet zoveel mensen kennen waarmee ze hier gemakkelijk over van gedachten kunnen wisselen. Daar willen we graag met deze community verandering in brengen.

We brengen gelijkgestemde zielen samen om elkaar te ondersteunen en te versterken en samen het pad van zo bewust mogelijk leven te bewandelen.

 

KRACHTIG DOOR ONS BEWUSTZIJN

Naast een lichaam, een hart en een hoofd, hebben we ook allemaal een ziel of een bewustzijn. Dit is de neutrale, wijze, liefdevolle en krachtige observator in ons die er altijd is, ook al zijn we er niet altijd bewust van. Mensen, die bewust in het leven staan, trachten zoveel mogelijk bewust vanuit die neutrale observator te leven, te handelen en keuzes te maken, rekening houdend met zichzelf, de medemensen rondom en het grotere geheel. Zo kiezen we een weg die voor ons past en ons in onze kracht zet.

Bewust leven zorgt ervoor dat je in je kracht staat, terwijl je ondersteunend bent voor jezelf én het grotere geheel

ZORGEN VOOR ONSZELF EN ELKAAR

Zelfzorg is de basis van alles! Als we goed voor onszelf zorgen, we lekker in ons vel en in ons leven zitten, kunnen we er ook makkelijker zijn voor anderen én dat wat we belangrijk vinden in het leven uitdragen. Daarom dat we in onze community graag samen werk maken van goed voor onszelf én elkaar te zorgen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Dat gaat nl. maken dat we op al die verschillende gebieden ook beter kunnen zorgen voor anderen.

Door goed voor onszelf te zorgen, zorgen we ook beter voor elkaar!

EEN NIEUWE BETERE & ZORGZAMERE WERELD

Ondanks dat ik bewust wil blijven geloven dat iedereen vanuit een positieve intentie in de wereld staat en handelt, zie ik ook de mogelijkheden en de positieve effecten als we allemaal nog wat bewuster in het leven zouden staan, zouden nadenken over wie we zijn, wat we doen, wat we voelen en denken én gepaster zouden reageren voor onszelf en de ander… Als we massaal een aantal cruciale gewoontes zouden veranderen, zou de wereld er op korte termijn helemaal anders uit zien. Daar willen wij met onze community graag een bijdrage aan leveren… samen met jullie! Jij ook?

Vraag jij je ook af waar wij als mensheid momenteel mee bezig zijn?
Zie jij ook dat er andere wegen mogelijk zijn, dan wat we nu doen én voel je ook een kriebel om daar (hoe klein of groot ook) je bijdrage aan te leveren?

 

HOE DOEN WE DIT?

Je mag je voor de eerste avond verwachten aan een echte ‘tasting’ waarbij je samen met andere gelijkgestemden proeft wat bewustzijn voor jou betekent of kan betekenen in de toekomst. Samen met zes andere dames uit de ‘inner circle’ kijk ik ernaar uit om er een heerlijk bewuste en deugddoende avond van te maken.

Uiteraard blijft het wat ons betreft niet bij één avond. De bedoeling is dat we een jaarprogramma uitwerken waarin je 6 tot 8 keer per jaar geniet van een bewust, inspirerend en informatief programma en deugddoend samenzijn met gelijkgestemden. Het is de hele groep community-leden, die samen bepaalt wat we allemaal gaan doen. Dit kan gaan van een avond of namiddag gezellig samen zijn, elkaar ‘ont-moeten’, inhoudelijke sessies rond specifieke thema’s of bezoeken aan specifieke plaatsen gelinkt aan ‘bewust zijn en bewust leven’, … 

Interesse om deel uit te maken van dit grotere geheel?
Interesse om eens te komen proeven wat dit voor je zou kunnen betekenen?

“We can’t be less than who we are meant to be”

Bezielster en oprichtster

ELKE VERBOVEN​

Sinds ik een paar jaar geleden ‘mijn roeping’ voelde resoneren in het diepste van mijn kern, werd het helemaal duidelijk dat een bijdrage leveren aan onze maatschappij door mensen bewuster te maken, het belangrijkste is waarmee ik in dit leven bezig wil en kan zijn. Het bezielen en oprichten van deze community is dan ook een alternatieve vorm van mensen ondersteunen in hun “bewust zijn, bewust leven en bewust werken”.

 

Ik ben er van overtuigd dat we SAMEN vanuit VERBINDING, OPENHEID en BEWUSTZIJN
een veel mooiere wereld kunnen creeeren, dan wat we tot op heden hebben ervaren.
Daar wil ik graag voor gaan, samen met jou. Jij ook!?

The Inner Circle

Bezielsters & medeoprichtsters

 

Onze eerste gathering was magisch

Heb je zin om je levenspad bewuster te bewandelen met een aantal gelijkgestemden in de buurt?

Op donderdag 1 december 2022  konden zij die inschreven kennismaken met een heerlijk ervaringsgericht programma en ontdekken wat we petto hebben met deze community. Het werd een echte ‘tasting’ waarbij samen met andere gelijkgestemden geproefd werd van wat bewustzijn en bewust(er) leven betekent of kan betekenen in de toekomst.

Lees meer over wat anderen vonden van de eerste tasting >>