People Coach » Onze waarden
................................................................

Respect

Respect is de meeste fundamentele waarde waarmee People Coach zich verbindt. Respect wordt  aanzien  als een uiterst noodzakelijke bouwsteen voor een ontwikkelings- of groeiproces. Wanneer mensen niet met het nodige respect worden behandeld, zullen ze geen vertrouwen kunnen schenken in het leerproces of de trainer/coach  die het ontwikkelingsproces begeleidt. People Coach zal er dan ook ten allen tijde zorg voor dragen dat zowel de omgeving, als de verschillende actoren worden benaderd  vanuit een fundamenteel respect voor diens eigenheid en uniciteit.


Echtheid & Oprechtheid

Echtheid & oprechtheid zijn cruciale waarden voor People Coach. Ze impliceren een vorm van openheid over
wie men is, welk pad men bewandelt, wat men wil bereiken, hoe men dat wil doen,… Een groeiproces kan ook pas ontstaan, wanneer er echtheid en oprechtheid is ten opzichte van zijn/haar eigenheid en voldoende openheid voor mogelijke nieuwe ervaringen. Wanneer deze factoren niet aanwezig zijn, zal men beperkt blijven in de mogelijkheden om te groeien, te ontwikkelen of zijn huidige situatie te veranderen.

Aangezien de trainer/coach binnen People Coach een erkend psycholoog is, dient een belangrijk aandachtspunt worden geplaatst bij openheid : Elke psycholoog is gebonden aan de deontologie van de psychologen in België
en zal confidentieel omgaan met de door haar verworven informatie.


Persoonlijke ontwikkeling & groei

Het overkoepelende doel dat People Coach met elk ontwikkelingstraject wil verwezenlijken, is het creëren van momenten waarin de betrokkenen kunnen groeien of zich verder kunnen ontwikkelen. De betrokkenen delen
hier echter een groot deel van de verantwoordelijkheid, in die zin dat het niet alleen People Coach is die deze momenten zal aanreiken, maar dat zij met deze momenten iets moeten doen.


Kwaliteit

Het leveren van kwalitatief hoogstaand werk is volgens People Coach van fundamenteel belang. Het getuigt ook van het nodige respect voor de betrokken personen, klanten, organisaties, ...

People Coach streeft er dan ook naar om alle opdrachten met evenveel overgave en kwaliteitsbesef uit te voeren. Om dit te garanderen, bouwt People Coach in elk ontwikkelingstraject op regelmatige tijdstippen feedback en evaluatiemomenten in. Daarnaast is de klant ten allen tijde uitgenodigd om input te geven over zijn bevindingen omtrent de samenwerking.

                                                        webdesign by [ imaxx ] - © 2008 - www.peoplecoach.be