People Coach » Onze missie
................................................................

Het begeleiden van mensen op hun levenspad
of in hun zoektocht naar capaciteiten, mogelijkheden en/of kracht,
om zo professionele en/of persoonlijke ontwikkeling en groei te bewerkstelligen.


People Coach heeft als doel mensen te begeleiden in hun  zoektocht naar het voor hen meest geschikte levenspad en/of tijdens het bewandelen van dit pad. Met deze doelstelling beoogt People Coach mensen zowel op persoonlijk, relationeel als professioneel gebied te ondersteunen.

De beoogde ontwikkelings- of groeidoelstellingen waarop People Coach zich richt, bevinden zich binnen drie aan elkaar grenzende domeinen:

• Persoonlijke levensvragen (rouw, zingeving, communicatie, eenzaamheid, depressie, …)
• Relationele levensvragen (relatie verbetering, scheiden of blijven, onderzoeken van gevoelen,
  hoe omgaan met ruzies, …)
• Professionele vragen: Carrièrevragen (carrièreperspectieven, loopbaanontwikkeling,
  professionele relaties, balans werk-prive, …) Prestatievragen (competentieontwikkeling,
  sollicitatie ondersteuning, …)

                                                        webdesign by [ imaxx ] - © 2008 - www.peoplecoach.be